Projektas

Stichijos

Tamo dienynas

Tamo new

Adresas

Taikos g. 44, LT-28157 Utena;

Tel. 838965192; Faks. 838965195

Juridinio asmens kodas 290182540

Steigėjas: Utenos rojono savivaldybės taryba

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

Mus rasite čia

Darbo krūvis – bus reikalingi 3 darbuotojai darbui su pirmos, trečios ir ketvirtos klasės mokiniais. Minimalus krūvis atitinkamai 18, 17 ir 18 savaitinių valandų.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Darbuotojas, pretenduojantis eiti šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir auklėtojo, dėstytojo, mokytojo kvalifikaciją;
 • būti baigęs pradinio ugdymo mokytojų rengimo, pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą;
 • būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras;
 • atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame švietimo, mokslo ir sporto ministro.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Pradinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymo dokumento kopiją.
 6. Gyvenimo aprašymą.
 7. Rekomendacijas iš buvusių darboviečių (privalumas).

Pastaba. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami nuo š. m. gegužės 14 d. kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val. Dokumentų priėmimo pabaiga š. m. gegužės 28 d. 17.00 val.

Dokumentai pateikiami adresu Taikos g. 62, LT-28160 Utena, atnešant juos į raštinę „Žiburio“ skyriuje, siunčiant registruotu laišku arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Informacija teikiama tel. 8 (389) 734 70. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuoti ir kviečiami pokalbiui asmeniškai. Jo vieta ir data bus pranešta kiekvienam asmeniškai pretendento nurodytais kontaktais. Su pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymu galima susipažinti Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriaus raštinėje.

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Direktorius

Arvydas Šilinskas

Informuojame, kad prašymus dėl priėmimo į miesto mokyklų penktas klases mokinių tėvai (globėjai) (toliau - tėvai) nuo 2021-05-03 parašo tai mokyklai, kurią šiuo metu lanko vaikas.

Kai Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriuje bus suvesti vaiko duomenys į vaikų registravimo ir apskaitos programinę įrangą, tėvų prašymai, mokinių sąrašai bus perduoti progimnazijoms.

Jeigu būsimas penktokas atvyksta iš užsienio ar kitos savivaldybės, prašymą tėvai gali pateikti: el. paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., elektroniniame paslaugų portale: https://www.epaslaugos.lt; https://epristatymas.post.lt

Prašymo forma pridedama (spausti čia).

Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius

Dėl pandemijos mokykloje nėra įprasto šurmulio – mokiniai kiekvieną dieną pradeda nuotoliniu mokymusi: rašo, skaito, skaičiuoja. Greit prabėgs paskutiniai mokslo metų mėnesiai. Aštuntokams teks pasirinkti gimnaziją, kurioje jie mokysis toliau, penktokams – progimnaziją. Dėl šalyje paskelbto karantino neįvyko tradicinės pamokos ketvirtokams, todėl turbūt neramu, kokia bus ta nauja mokykla, klasės draugai, mokytojai... Kad būtų drąsiau peržengti progimnazijos slenkstį, kviečiame paskaityti penktokų ir aštuntokų mintis (Mintys). Progimnazijoje būsimų penktokų laukia ne tik pamokos, bet ir daug kitų įvairių veiklų – išvykų, projektų, susitikimų, geranoriški ir visuomet pasiruošę padėti mokytojai. Galima dalyvauti įvairiose šventėse, olimpiadose, konkursuose, o po pamokų – sportuoti erdvioje sporto salėje, dainuoti, šokti, lipdyti. Mokykla yra ta vieta, kurioje tu gali kurti, tobulėti ir augti.

Prašymai priimami nuo gegužės 3 dienos. Rašant prašymus į penktas klases, tarpininkaus pradinės mokyklos, kurios centralizuotai juos perduos savivaldybės administracijai. Mokinių priėmimo į mokyklą sąlygos (https://www.aukstakalnis.utena.lm.lt/index.php/lt-LT/informacija-tevams

Iki susitikimo rugsėjo 1-ają. Ateik į mokslo ir žinių šventovę drąsus ir smalsus.

 

Sekite mus https://www.facebook.com/aukstakalnioprog

 

septintokai

 

Kviečiame būsimuosius I-okus mokytis Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriuje. Mokykloje bus formuojamos 3 pirmokėlių klasės. Prašymai priimami Utenos raj. savivaldybės skyriuje nuo 2021-05-03 (https://www.svietimas.utena.lm.lt/TVS/primimas-pirmas-klases). Šiais metais nėra galimybės organizuoti atvirų durų dienos, tačiau į tėvelių klausimus apie „Žiburį“ mielai atsakysime tel. 8 389 73470

 

Filmukas apie Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyrių

 

Pamokų laikas

1.  800 - 845
2.  855 - 940
3.  950 - 1035
4.  1105 - 1150
5.  1220 - 1305
6.  1315 - 1400
7.  1410 - 1455

Mokyklos emblema

mokyklos emblema

Nuorodos

sveikatos biuras

Erasmus + LELETO leidinys

 lt leidinys leletoen leidinys leleto

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

 

teisine pagalba

 

europos sajunga

nordplus

emokykla logo

P linija

tevu linija

logo z 250x201

OLWEUS

Sveikatiada

 

vyturiukas spalvotas