Projektas

Stichijos

Tamo dienynas

Tamo new

Adresas

Taikos g. 44, LT-28157 Utena;

Tel. 838965192; Faks. 838965195

Juridinio asmens kodas 290182540

Steigėjas: Utenos rojono savivaldybės taryba

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

Mus rasite čia

Vizija

Jauki, saugi, atvira naujovėms, siekianti ugdymosi kokybės bei puoselėjanti dvasines vertybes ir tautos tradicijas mokykla.


Misija

 • Teikti pradinį ir pagrindinį išsilavinimą.

 • Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui atskleisti ir tobulinti savo gabumus, formuoti įgūdžius ir teigiamą motyvaciją tolimesniam mokymuisi.

 • Ugdyti savarankišką, jautrų ir išsilavinusį žmogų, gebantį prisitaikyti prie nuolat kintančių sąlygų.

 

Strateginis tikslas 2019-2021 metų laikotarpiui: 

Gerinti ugdymo kokybę per mokinio pažinimą ir prasmingą jo patirtį.

Uždaviniai strateginio tikslo įgyvendinimui:

 1. Tobulinti individualios mokinio pažangos stebėjimo būdus.
 2. Įvairinti mokyklos ugdymo turinį atitinkančių ir emocinį bendravimą stiprinančių aplinkų kūrimą.
   •   Istorija ir dabartis

  Mokykla, tuo metu Utenos 6-oji vidurinė, savo veiklą pradėjo 1982 m. rugsėjo 1 d. Utenos Aukštakalnio mikrorajone pastačius naują mokyklos pastatą.

  Optimizuojant rajono mokyklų tinklą ir šalia įsteigus naują A. Šapokos gimnaziją, buvusi vidurinė mokykla 1996 m. kovo 29 d. Utenos rajono tarybos 11 posėdžio sprendimu nuo 1996 m. rugsėjo 1 d. reorganizuota į Aukštakalnio pagrindinę mokyklą. Tai buvo viena pirmųjų šalyje ir vienintelė rajone mokykla, teikusi pagrindinį išsilavinimą mokiniams tik nuo 5 iki 10 klasės.

  2011 m. spalio 27 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos spendimu Nr. TS-349 „Dėl Utenos Aukštakalnio ir Utenos Krašuonos pagrindinių mokyklų pavadinimų pakeitimo ir jų nuostatų patvirtinimo“ mokykla tapo Utenos Aukštakalnio progimnazija.

  Mokyklos pastato renovacija atlikta 2003 m., dalyvaujat Mokyklų tobulinimo programoje (MTP).

  Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-210 „Dėl Utenos „Žiburio“ pradinės mokyklos reorganizavimo ir Utenos Aukštakalnio progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ nuo 2016 m. rugpjūčio 31 d. Utenos „Žiburio“ pradinė mokykla tapo progimnazijos „Žiburio“ skyriumi.

  Mokykloje sudarytos sąlygos mokytis vaikams, turintiems fizinę negalią: įrengtas liftas, keltukas prie sporto salės ir valgyklos, įvažiavimo vežimėliais pakyla prie bibliotekos, neįgaliems pritaikytas san. mazgas.

  Veikia Tolerancijos ugdymo centras, Etnografijos muziejus. Progimnazijos mokytojai, organizuoja ugdymo procesą VšĮ Utenos ligoninė reabilitacijos skyriuje besigydantiems šalies mokiniams. Mokyklos biblioteka sujungta su Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Aukštakalnio filialu. Mokykloje dirba karjeros koordinatorius, įgyvendinamos Ugdymo karjerai programa ir Gabių vaikų ugdymo programa.

  Pasibaigus mokomajam Olweus patyčių prevencijos programos etapui, mokykla pasirašė sutartį su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru dėl dalyvavimo Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) diegime. OPKUS tikslas – išsaugoti Olweus programos vertybines nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą. Atlikus privalomą išorinį vertinimą progimnazijai suteiktas sertifikuotas Olweus mokyklos statusas.

  Eilę metų progimnazija dalyvauja respublikiniame projekte „Sveikatiada“. Kasmet mokykloje organizuojamos respublikinės jaunųjų matematikų komandinės varžytuvės akademiko V. Statulevičiaus taurei laimėti, rajoninis skaitovų konkursas anglų kalba „English Verse“.  Vykdomos su partneriais mokinių socialinius įgūdžius stiprinančios programos, projektai. Progimnazijos „Žiburio“ skyrius įgyvendina programos „Antras žingsnis“ veiklas. Pasirašius sutartį su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru 2018-2020 metais mokykla dalyvauja įgyvendinant prevencijos programą „Saugok ir gerbk mane“. Programa vykdoma valstybės projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ lėšomis. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

  Įgyvendinamas tęstinis tarptautinis projektas su Suomijos ir Latvijos mokyklomis, siekiant sukurti, adaptuoti ir pritaikyti praktikoje mokymo metodiką „Pamokos gamtoje“. „Žiburio“ skyriuje įgyvendinama tęstinė Olimpinio ugdymo vaikams ir jaunimui respublikinė programa.

 • Dalyvaujama respublikiniame projekte „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“. Progimnazijos „Žiburio“ skyriaus mokytojai su ekspertų, mokslininkų ir praktikų grupe išbandys ir kurs integruotą informatikos turinį. Mokykloje įgyvendinamos dvi NVŠ programos: pradinukams skirta programa anglų kalba „Bendraukime drąsiai“ ir 5-8 klasių mokiniams skirta integruota anglų kalbos, informacinių technologijų ir gamtos mokslų programa „Mokomės kitaip“.

 • 2019 m. pradžioje Utenos rajono savivaldybėje startavo nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“. Projektas – tai nacionalinė iniciatyva, kuri siekia Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei palankią aplinką, skatinančią mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojus siekti mokinių ugdymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose. Šio projekto kūrybinėje savivaldybės komandoje dalyvauja progimnazijos direktorius. Rajone pasirinkta pokyčio projekto tema – universalaus mokymosi dizaino strategija vaiko pažangai. Pokyčio įgyvendinime progimnazijoje dalyvauja aštuoni pedagogai savanoriai.

Pamokų laikas

1.  800 - 845
2.  855 - 940
3.  950 - 1035
4.  1105 - 1150
5.  1220 - 1305
6.  1315 - 1400
7.  1410 - 1455

Mokyklos emblema

mokyklos emblema

Nuorodos

sveikatos biuras

Erasmus + LELETO leidinys

 lt leidinys leletoen leidinys leleto

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

 

teisine pagalba

 

europos sajunga

nordplus

emokykla logo

P linija

tevu linija

logo z 250x201

OLWEUS

Sveikatiada

 

vyturiukas spalvotas