Projektas

Stichijos

Tamo dienynas

Tamo new

Adresas

Taikos g. 44, LT-28157 Utena;

Tel. 838965192; Faks. 838965195

Juridinio asmens kodas 290182540

Steigėjas: Utenos rojono savivaldybės taryba

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

Mus rasite čia

DOKUMENTAI:

1. POTVARKIS DĖL KONKURSO UTENOS AUKŠTAKALNIO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI KOMISIJOS SUDARYMO

2. KONKURSO ŠVIETIMO ĮSTAIGOS VADOVO PAREIGOMS EITI KOMISIJOS NARIO PASIŽADĖJIMAS

Darbo krūvis – 23 pamokos.

Darbo sutarties rūšis – terminuota, 2021-2022 mokslo metai.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Darbuotojas, pretenduojantis eiti šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir auklėtojo, dėstytojo, mokytojo kvalifikaciją;
 • būti baigęs bet kurią muzikos mokytojų rengimo, bet kurią muzikos studijų programą arba būti baigęs kitą studijų programą, bet šiuo metu studijuoti pagal muzikos mokytojų ar muzikos studijų programą ar jos modulį;
 • būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras;
 • atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame švietimo, mokslo ir sporto ministro.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Muzikos mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymo dokumento kopiją.
 6. Gyvenimo aprašymą.
 7. Rekomendacijas iš buvusių darboviečių (privalumas).

Pastaba. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami nuo š. m. liepos 1 d. kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 iki 16.00 val. Dokumentų priėmimo pabaiga š. m. liepos 15 d. 16.00 val.

Dokumentai pateikiami adresu Taikos g. 44, LT-28157 Utena, atnešant juos į raštinę, siunčiant registruotu laišku arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Informacija teikiama tel. 8 (389) 651 92. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuoti ir kviečiami pokalbiui asmeniškai. Jo vieta ir data bus pranešta kiekvienam asmeniškai pretendento nurodytais kontaktais. Su muzikos mokytojo pareigybės aprašymu galima susipažinti Utenos Aukštakalnio progimnazijos raštinėje.

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

 

Direktorius

Arvydas Šilinskas

vasara

2021 metų birželio 23 dieną aštuntokams progimnazijoje buvo įteikti pagrindinio ugdymo pirmosios pakopos baigimo pažymėjimai. Šiais mokslo metais, kurie buvo pilni iššūkių, progimnaziją baigė 154 aštuntokai. Paskutinę pamoką auklėtiniams vedė klasių vadovai, o mokyklos direktorius mokiniams už labai gerą mokymąsi, aktyvią sportinę ir visuomeninę veiklą įteikė padėkas. Renginių metu, kurie vyko kiekvienai klasei atskirai, mokiniai ir jų tėveliai dėkojo mokytojams už suteiktas žinias. Mokytojai su buvusiais mokiniais atsisveikino virtualiai – sukūrė nuotaikingą filmuką. Mažieji abiturientai, laikydami rankose pažymėjimus, paskutinį kartą sudainavo mokyklos dainą. Ir tik mokinių akyse sužibusios ašaros išdavė – su džiaugsmu išeiname, su liūdesiu paliekame...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
01/35 
start stop bwd fwd

Pamokų laikas

1.  800 - 845
2.  855 - 940
3.  950 - 1035
4.  1105 - 1150
5.  1220 - 1305
6.  1315 - 1400
7.  1410 - 1455

Mokyklos emblema

mokyklos emblema

Nuorodos

sveikatos biuras

Erasmus + LELETO leidinys

 lt leidinys leletoen leidinys leleto

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

 

teisine pagalba

 

europos sajunga

nordplus

emokykla logo

P linija

tevu linija

logo z 250x201

OLWEUS

Sveikatiada

 

vyturiukas spalvotas