Projektas

Stichijos

Tamo dienynas

Tamo new

Adresas

Taikos g. 44, LT-28157 Utena;

Tel. 838965192; Faks. 838965195

Juridinio asmens kodas 290182540

Steigėjas: Utenos rojono savivaldybės taryba

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

Mus rasite čia

Veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

Mokyklos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas (85.31.10), kitos veiklos rūšys:

pradinis ugdymas (85.20);

sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51);

kultūrinis švietimas (85.52);

švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);

kitos ne švietimo veiklos rūšys:

nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);

kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);

kraštovaizdžio tvarkymas (81.30);

pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas (41.20.20);

bibliotekų ir archyvų veikla (91.01);

muziejų veikla (91.02).

Mokykloje išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas baigusiam pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokymosi pasiekimų pažymėjimas.

Pamokų laikas

1.  800 - 845
2.  855 - 940
3.  950 - 1035
4.  1105 - 1150
5.  1220 - 1305
6.  1315 - 1400
7.  1410 - 1455

Mokyklos emblema

mokyklos emblema

Nuorodos

sveikatos biuras

Erasmus + LELETO leidinys

 lt leidinys leletoen leidinys leleto

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

 

teisine pagalba

 

europos sajunga

nordplus

emokykla logo

P linija

tevu linija

logo z 250x201

OLWEUS

Sveikatiada

 

vyturiukas spalvotas