Projektas „Keturios gamtos stichijos“

Stichijos

Tamo dienynas

Tamo new

Adresas

Taikos g. 44, LT-28157 Utena;

Tel. 838965192; Faks. 838965195

Juridinio asmens kodas 290182540

Steigėjas: Utenos rojono savivaldybės taryba

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

Mus rasite čia

 •  

Vardas pavardė, kontaktai

Trumpa informacija

 

 

Gretė Šukienė

Kristina Indrašienė

 Socialinė pedagogė

8-389-65139

102 kab.

Socialinė pedagogė:

 1. siekia užtikrinti vaiko gerovę ir saugumą mokykloje ir jos aplinkoje;
 2. savo veikla siekia laiku pastebėti, įvertinti ir išspręsti mokinių mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas socialines problemas;
 3. konsultuoja mokinius, tėvus (globėjus) ir pedagogus;
 4. vykdo šviečiamąją ir prevencinę veiklą mokykloje.

skaidre

 

Skaidrė Kučinskienė

 Psichologė

Konsultacijų vieta: 116 kab. prieš raštinę

  

Konsultacijų laikas:

 •    Antradieniais
 • 13.00 - 16.00 val.

Ketvirtadieniais

8.00 - 15.00 val.

Psichologė:

 1. Individualiai konsultuoja psichologinių ar mokymosi problemų turinčius mokinius ir jų tėvus;
 2. Kalbant apie profesijos pasirinkimą, psichologė grupinių tyrimų ir individualių konsultacijų metu įvertina mokinio gebėjimus, profesines nuostatas ir vertybes, charakterio ypatumus;
 3. Kuria ir vykdo įvairias prevencijos programas;
 4. Esant poreikiui veda  valandėles 5-8 klasėse;
 5. Šviečia mokyklos bendruomenę įvairiais psichologijos klausimais;
 6. Atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės poreikius, atlieka psichologinius tyrimus;
 7. Už mokyklos ribų: dirba Utenos r. sav. pedagoginėje psichologinėje tarnyboje psichologe.

Kada kreiptis į psichologę ? 

 1. Jei moksleiviai  turi bendravimo su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais problemų;
 2. Kai mokiniai jaučiasi vieniši;
 3. Kamuoja nerimas, depresija, stresas,įvairios baimės;
 4. Mokymosi sunkumai;
 5. Jei nori geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes;
 6. Sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais.

Konsultacijos yra konfidencialios.

 

 

 

Alma Aželienė

Gretė Šukienė

Jolanta Banienė

Laimutė Žvirblienė

Mokytojo padėjėjos

 

Mokytojo padėjėja:

 1. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje;
 2. Padeda mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis.

 lijana

 

 Eglė Kaulinienė

Logopedė

 

 Logopedė:

 1. nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei;
 2. teikia metodinę pagalbą bei konsultuoja mokytojus, klasių vadovus, kitus pagalbos mokiniui specialistus, mokinių tėvus (globėjus);
 3. šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais klabos raidos, sutrikimų prevencijos ir jų  šalinimo klausimais;
 4. sudaro kalbos ir komunikacijos sutrikimų šalinimo programas, pildo kalbos įvertinimo korteles.

 eidziuliene

 

 Vida Eidžiulienė

Logopedė ir spec. pedagogė

 

Spec.pedagogė:

 1. teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 2. konsultuoja mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus, mokinių tėvus (globėjus specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 3. šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pagalbos teikimo klausimais;
 4. ruošia dokumentus Vaiko gerovės komisijai, taip pat Pedagoginei psichologinei tarnybai, siunčiant mokinius nuodugniam ištyrimui.

 

elvina

 

Elvina Rinkevičiūtė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

8 606 15548

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė:

 1. renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie mokinių sveikatos būklę; 

 2. teikia sveikatos žinias mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus;

 3. dalyvauja planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo veiklą mokykloje;

 4. teikia ir koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą mokykloje;

 5. tikrina mokinių asmens higieną;

 6. teikia informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes.


covid19

Pamokų laikas

1.  800 - 845
2.  855 - 940
3.  950 - 1035
4.  1105 - 1150
5.  1220 - 1305
6.  1315 - 1400
7.  1410 - 1455

Nuorodos

NSA

sveikatos biuras

Erasmus + LELETO leidinys

 lt leidinys leletoen leidinys leleto

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

 

teisine pagalba

  

europos sajunga

 

nordplus

emokykla logo

 

P linija

tevu linija

OLWEUS

Sveikatiada

 

vyturiukas spalvotas