Projektas „Keturios gamtos stichijos“

Stichijos

Tamo dienynas

Tamo new

Adresas

Taikos g. 44, LT-28157 Utena;

Tel. 838965192; Faks. 838965195

Juridinio asmens kodas 290182540

Steigėjas: Utenos rojono savivaldybės taryba

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

Mus rasite čia

Darbo krūvis – bus reikalingi 3 darbuotojai darbui su pirmos, trečios ir ketvirtos klasės mokiniais. Minimalus krūvis atitinkamai 18, 17 ir 18 savaitinių valandų.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Darbuotojas, pretenduojantis eiti šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir auklėtojo, dėstytojo, mokytojo kvalifikaciją;
 • būti baigęs pradinio ugdymo mokytojų rengimo, pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą;
 • būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras;
 • atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame švietimo, mokslo ir sporto ministro.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Pradinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymo dokumento kopiją.
 6. Gyvenimo aprašymą.
 7. Rekomendacijas iš buvusių darboviečių (privalumas).

Pastaba. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami nuo š. m. gegužės 14 d. kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val. Dokumentų priėmimo pabaiga š. m. gegužės 28 d. 17.00 val.

Dokumentai pateikiami adresu Taikos g. 62, LT-28160 Utena, atnešant juos į raštinę „Žiburio“ skyriuje, siunčiant registruotu laišku arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Informacija teikiama tel. 8 (389) 734 70. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuoti ir kviečiami pokalbiui asmeniškai. Jo vieta ir data bus pranešta kiekvienam asmeniškai pretendento nurodytais kontaktais. Su pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymu galima susipažinti Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriaus raštinėje.

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Direktorius

Arvydas Šilinskas


covid19

Pamokų laikas

1.  800 - 845
2.  855 - 940
3.  950 - 1035
4.  1105 - 1150
5.  1220 - 1305
6.  1315 - 1400
7.  1410 - 1455

Nuorodos

NSA

sveikatos biuras

Erasmus + LELETO leidinys

 lt leidinys leletoen leidinys leleto

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

 

teisine pagalba

  

europos sajunga

 

nordplus

emokykla logo

 

P linija

tevu linija

OLWEUS

Sveikatiada

 

vyturiukas spalvotas